DRIFTINFO

BROMÖLLA | 13 okt - 15 nov

Ledningsarbete i Bromölla

13/10 kl:14.00 V.43 kommer SBVT att påbörja ett VA-arbete på Storgatan i Bromölla, detta för att byta ut och förnya vattenledningar från Folketshusgatan till Möllestigen.

Arbetet med vattenledningen kommer att påbörjas 2020-10-19 och kommer att pågå i några veckor.Arbetet kommer att medföra begränsad framkomlighet vid korsningar längs Storgatan då vi kommer att gräva upp schaktgropar.
Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla körbanor samt cykelvägar framkomliga för allmänheten.

Vi hoppas att ni har överseende med de störningar som arbetet kommer att medföra.

Vid frågor om arbetet är ni välkomna att ringa eller gå ut och prata med vår personal på platsen.

Fredrik Velin/Arbetsledare SBVT 010-211 97 44