DRIFTINFO

BROMöLLA | 15 okt - 30 nov

Ledningsarbete i Bromölla

Under vecka 43 kommer SBVT att påbörja ett större jobb på Stationsvägen och Öllers väg i Näsum, där SBVT ska byta ut gamla ledningar.

 

Arbetet kan innebära vissa problem med framkomligheten till fastigheterna under pågående arbete. Vi kommer göra allt för att underlätta tillgängligheten, men vissa problem kan ändå uppkomma. Vi ber er att försöka ha förståelse för detta. Om det upplevs som alltför besvärande kan ni i dessa fall ta kontakt med arbetsledningen på plats för vidare samråd för att lösa eventuella uppkomna problem.

 

Vid evelntuella frågor kontakta: Thomaas Jönsson 010-211 97 30