DRIFTINFO

BROMöLLA | 19 nov - 20 nov

Ledningsarbete Gualöv

På grund av ett ledningsarbete i Gualöv kommer vattnet stängas av tisdagen den 19/11 kl 09:30  fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 13:00.

 

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna.

När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet.

Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Vid frågor kontakta: Thomas Jönsson 010-211 97 30