DRIFTINFO

BROMöLLA | 07 nov - 08 nov

Ledningsarbete Bromölla

På grund av ledningsarbetet på Ågatan så kan det förekomma störningar i vattenleveransen till abonnenter på

Storgatan, Möllestigen och Ågatan.

 

Vattnet kan behöva stängas av akut och då kommer en vattentank att sättas ut på parkeringen mot Ågatan.

Arbetet kommer att pågå tills tisdagen den 12/11.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna.

När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet.

Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Några frågor: Thomas Jönsson 010-211 97 30