DRIFTINFO

BROMöLLA | 27 maj - 31 maj

Bevattningsförbud Axeltorp

I Axeltorp är det för tillfället en mycket hög vattenförbrukning och därför införs bevattningsförbud med omedelbart verkan.

 

För att hinna producera dricksvatten till abonnenterna införs från den 27 maj till och med den 30 maj ett förbud mot bevattning och poolfyllning med kommunalt vatten.