DRIFTINFO

BROMöLLA | 13 feb - 14 feb

Akut ledningsarbete i Västanå

Ledningsarbetet i Västanå är nu klart.

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten urbete pågår.ppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter