DRIFTINFO

BROMöLLA | 10 mar - 12 mar

Ledningsarbete på Nygatan

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Nygatan i Bromölla kommer vattnet till vissa fastighet att vara avstängt 2021/03/11 Från kl 07:30 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 . Berörda fastighetsägare meddelas via SMS.


När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Har du frågor om arbetet?

SBVT 010-2119780

Kundtjänst

Skåne Blekinge Vattentjänst AB