DRIFTINFO

BROMÖLLA | 02 jun - 06 jun

Vattenavstängning Valje

Hej.


På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet till berörda fastigheter att vara avstängt Måndagen 2023/06/05 Från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 .


En vattentank kommer att placeras utanför Valje Skola.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

010-211 97 48

Driftledare


Skåne Blekinge Vattentjänst AB