DRIFTINFO

BROMöLLA | 27 jan - 29 jan

Ledningsarbete Västanå

Den 28/1 kommer SBVT att utföra ett servicearbete på ledningsnätet i Näsum/Västanå. Detta medför att boende i Västanå kommer att få dåligt eller inget vattentryck till sina fastigheter.

Arbetet kommer att pågå mellan 08:00-14:00.

Efter arbetet kan missfärgning av vattnet förekomma, detta är inget farligt och drabbade ombeds att spola i kallvattenkranen i ca.20 minuter.

Berörda fastighetsägare har meddelats via SMS.


Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta oss.

Fredrik Svensson Tel: 010-211 97 27

//SBVT