DRIFTINFO

BROMöLLA | 28 nov - 30 nov

Vattenavstängning Nils Måns Väg/Rökevägen

Hej.

Pga ledningsarbetet på Nils Måns Väg så kommer vattnet till berörda fastigheter att stängas av Tisdagen den 29/11 kl 09:30 fram tills arbetet är klart dock senast kl 12:00.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

Driftledare

010-211 97 48