DRIFTINFO

BROMöLLA | 22 sep - 24 sep

Vattenavstängning Nygatan

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Nygatan i Bromölla kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt imorgon 2022/09/23 Från kl 09:30 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 .

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Jesper Jönsson
010-2119748
Arbetsledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB