DRIFTINFO

BROMöLLA | 05 jul - 06 jul

Vattenavstängning Brantingsgatan

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Brantingsgatan kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt idag 2022/07/05 Från kl 11:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 14:00 eventuellt längre om så behövs .
TRYCKLÖSHET Garanteras ej!

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Jesper Jönsson
010-2119748
Arbetsledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB