DRIFTINFO

BROMöLLA | 23 nov - 25 nov

Ledningsarbete Storgatan

Pga ledningsarbetet på Storgatan i Bromölla kommer vattnet att stängas av onsdagen den 25/11 kl 8:00 fram tills arbetet är klart dock senast kl 12:00. De som berörs får meddelande på sms. Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.