DRIFTINFO

BROMöLLA | 13 nov - 13 nov

Vattenavstängning Tunnbygatan

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Tunnbygatan i Bromölla kommer vattnet till vissa fastigheter att vara avstängt i morgon 2020/11/13 Från kl 13:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 .

De som blir drabbade av vattenavstängningen meddelas via SMS.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna.

När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!

Fredrik Velin 010-2119744

Arbetsledare Skåne Blekinge Vattentjänst AB