DRIFTINFO

BROMöLLA | 27 okt - 28 okt

Vattenavstängning Näsum 2021-10-28

Hej.

På grund av ett underhållsarbete längs Linnavångsvägen i Näsum på vattenledningsnätet kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt imorgon 2021/10/28 Från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt under dagen. Hämta gärna vatten vid vattenkiosken i Näsum.

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

David Svensson
010-2119718
Arbetsledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB