FLER NYHETER


INFORMATION om uppskjutna VA-arbeten Källgatan, Killeberg

Vi har tidigare meddelat att vi i mitten av september 2016 skulle inleda omläggningsarbeten av VA-ledningar i Källgatan.

Vi måste nu tyvärr skjuta på den huvudsakliga delen av projektet, fram till våren 2017.

Dock är tanken att vissa sträckor av berörda avlopps- och dagvattenledningar ska infordras med nya ledningar (s.k. Relineing) under senhösten/vintern 2016.

Anledningen till fördröjningen är att vi måste genomföra ett oplanerat akut ombyggnadsprojekt i Osby, där en större huvud-avloppsledning delvis rasat samman.