FLER NYHETER


INFORMATION angående anläggande av Dagvattenmagasin i Osby

På uppdrag av Osby kommun skall SBVT anlägga ett dagvattenmagasin väster om Värmevägen  i Osby.

 

Dagvattenmagasinet anläggs som ett öppet magasin med två separata dammar.

 

Förutom att jämna ut flödet i ledningsnätet vid kraftig nederbörd, ger magasinet en förbättrad vattenkvalité samt ökad biologisk mångfald i området.

 

Arbetena, som utförs av Fasab Mark AB i samverkan med SBVT, påbörjas v32 och beräknas vara helt klara under hösten 2016.

 

 

Översiktsbild med dammarnas utformning

 

Ringen på bilden nedan visar översikt över Dagvattenmagasinets placering