DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 07 jul - 09 jul

Vattenläcka Olofström

8/7 kl.00:38

Läckan är lokaliserad och bortsektionerad. Samtliga abonnenter har vattnet åter. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med vattenläckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i sin kallvattenkran ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/7 Kl.  23.48

Läcksökning pågår.

 

Vi återkommer med uppdatering när vi vet mer om läget.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/7 Kl.  22.15

En större vattenläcka har uppstått i Olofström som inneburit att Gränum och Jämshög har lågt vattentryck eller inget vatten alls.

 

Felsökning pågår för fullt.

 

Tills vattenläckan är lokaliserad och åtgärdad ber vi samtliga abonnenter i berörda ömråden vara ytterst sparsamma med det vatten som finns och hälla upp några liter för husbehov. Avstängningar kommer att krävas.

 

Vi återkommer med uppdatering när vi vet mer om läget.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT