FLER NYHETER


INFORMATION om samråd för vattenskyddsområde Hjärsås, Kräbbleboda och Östanå

Samråd för vattenskyddsområden i Hjärsås, Kräbbleboda och Östanå

För att skydda vattentillgången som används för framställning av dricksvatten i Hjärsås, Kräbbleboda och Östanå kommer Östra Göinge kommun, i egenskap av huvudman, att ansöka hos Länsstyrelsen om fastställande av vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken. Skåne Blekinge Vattentjänst AB som är kommunens driftbolag för VA-frågor har uppdraget att ta fram ansökan.

 

Läs mer på Östra Göinge kommuns hemsida.